Istifadə Qaydaları

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra Müqavilə adlandırılacaq) az.aptechka4kids.com ünvanında yerləşən «Аптечка малыша» internet saytına şamil edilir.

1.2. «Аптечка малыша», internet saytı (bundan sonra veb-sayt) «PN Azerbaijan» MMC hüquqi şəxsin mülkiyyətidir, VÖEN 1702495521. Hüquqi ünvan: AZ 1000, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, ev 24

1.3. Bu Müqavilə «Аптечка малыша», saytının Administrasiyası (bundan sonra Saytın Administrasiyası adlandırılacaq) və bu Saytın İstifadəçisi arasında münasibətləri tənzimləyir.

1.4. Saytın rəhbərliyi istənilən vaxt İstifadəçini xəbərdar etmədən bu Müqavilənin bəndlərini dəyişdirmək, əlavə etmək və ya çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır.

1.5. İstifadəçinin Saytdan istifadə etməsi Müqavilənin və bu Müqaviləyə edilən dəyişikliklərin qəbul edilməsi deməkdir.

1.6. İstifadəçi bu Müqavilədə dəyişikliklərin olub-olmadığını yoxlamaq üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

2. ŞƏRTLƏRİN ANLAMLARI

2.1. Aşağıdakı terminlər bu Sazişin məqsədləri üçün aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1 «Аптечка малыша» — az.aptechka4kids.com domen adında yerləşən, internet resursu və əlaqəli xidmətlər (bundan sonra Sayt adlanacaq) vasitəsilə fəaliyyət göstərən internet resursu.

2.1.2. «Аптечка малыша», — istifadəçi, Satıcı və/və ya Xidmət Təchizatçı üçün Mallar və/yaxud Xidmətlər və/və ya Digər qiymətli əşyalar haqqında məlumatı özündə əks etdirən saytdır ki, bu da sizə mal və/və ya xidmətlər seçmək, sifariş etmək və (və ya) almaq imkanı verir. Mallar və / və ya xidmət almaq.

2.1.3. Saytın Administrasiyası — hüquqi şəxs olan «PN Azerbaijan» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adından fəaliyyət göstərən Saytı idarə etmək üçün səlahiyyətli işçilər.

2.1.4. Sayt İstifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi adlandırılacaq) İnternet vasitəsilə Sayta daxil olan və Saytdan istifadə edən şəxsdir.

2.1.5. Saytın məzmunu (bundan sonra Məzmun) — ədəbi əsərlərin mətnləri, onların adları, ön sözlər, annotasiyalar, məqalələr, illüstrasiyalar, üz qabığı, mətnli və ya mətnsiz musiqi əsərləri, qrafik, mətn, foto, törəmə, kompozit və digər işlər, istifadəçi interfeysləri, vizual interfeyslər, ticarət markalarının adları, loqolar, kompüter proqramları, verilənlər bazaları, o cümlədən Saytın bir hissəsi olan bu Məzmunun dizaynı, strukturu, seçimi, koordinasiyası, görünüşü, ümumi üslubu və tərtibatı. az.aptechka4kids.com saytında yerləşdirilmiş hamısı birlikdə və/yaxud ayrı-ayrılıqda digər əqli mülkiyyət obyektləri

3. MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU

3.1. Bu Müqavilənin mövzusu İstifadəçiyə Saytda təqdim olunan Mallara və/və ya xidmətlərə çıxışı təmin etməkdir.

3.1.1. Sayt İstifadəçiyə aşağıdakı xidmət növlərini (xidmətlərini) təqdim edir:

İstifadəçiyə İstifadəçilərin mesajlarını, şərhlərini, rəylərini yerləşdirmək, saytın məzmununu qiymətləndirmək imkanı vermək;

Saytda yerləşdirilən mallar/xidmətlərlə tanışlıq;

bu Saytda sonrakı alış və ya qeydiyyat üçün malların/xidmətlərin seçilməsi və sifarişi.

3.1.2. Bu Müqavilə Saytın bütün mövcud (əslində fəaliyyət göstərən) xidmətlərini (xidmətlərini), eləcə də onların hər hansı sonrakı dəyişikliklərini və gələcəkdə görünəcək əlavə xidmətləri (xidmətləri) əhatə edir.

3.2. Sayta giriş pulsuz təmin edilir.

3.3. Bu Müqavilə açıq təklifdir. Sayta daxil olmaqla İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş hesab olunur.

3.4. Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.

4. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

4.1. Sayt rəhbərliyi aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1.1. Saytdan istifadə qaydalarını dəyişdirin, həmçinin bu Saytın məzmununu dəyişdirin. Dəyişikliklər Müqavilənin yeni versiyası Saytda dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

4.2. İstifadəçinin hüququ var:

4.2.1. Saytda mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə edin, həmçinin Saytda təklif olunan hər hansı Mal və/və ya Xidmətləri satın alın.

4.2.2. Saytın xidmətləri ilə bağlı suallarınızı verin:

telefonla: +994125058789

e-poçt vasitəsilə: aptechka4kids@pnholding.com

az.aptechka4kids.com ünvanında yerləşən Əlaqə Forması vasitəsilə

4.2.3. Saytdan yalnız Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan məqsədlər üçün və qaydada istifadə edin.

4.2.5. İdarədən istifadəçi haqqında hər hansı məlumatı gizlətməyi tələb edin.

4.2.6. Saytın məlumatlarından xüsusi icazə olmadan kommersiya məqsədləri üçün istifadə edin.

4.3. Sayt İstifadəçisi aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

4.3.1. Sayt Administrasiyasının tələbi ilə bu Saytın təqdim etdiyi xidmətlərə birbaşa aid olan əlavə məlumatları təqdim etmək.

4.3.2. Saytdan istifadə edərkən müəlliflərin və digər müəllif hüquqları sahiblərinin əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarına riayət edin.

4.3.3. Saytın normal fəaliyyətinə mane ola biləcək hərəkətlərə yol verməyin.

4.3.4. Saytdan istifadə etməklə fiziki və ya hüquqi şəxslərə aid hər hansı məxfi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan məlumatları yaymamaq.

4.3.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan məlumatların məxfiliyinin pozulmasına səbəb ola biləcək hər hansı hərəkətlərdən çəkinmək.

4.3.6. Sayt Administrasiyasının razılığı istisna olmaqla, Saytdan reklam xarakterli məlumatları yaymaq üçün istifadə etməyin.

4.3.7. Xidmətlərdən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etməyin:

4.3.7.1. yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması və (və ya) onlara hər hansı formada zərər vurulması.

4.3.7.2. azlıqların hüquqlarının pozulması.

4.3.7.3. bu saytın işçiləri də daxil olmaqla, özünüzü kifayət qədər hüquqlara malik olmayan başqa bir şəxs və ya təşkilatın və (və ya) cəmiyyətin nümayəndəsi kimi təqdim etmək.

4.3.7.4. Saytda yerləşdirilən hər hansı Malların və/və ya xidmətlərin xassələri və xüsusiyyətləri haqqında yanlış məlumat.

4.3.7.5. malların və/və ya xidmətlərin yanlış müqayisəsi, habelə müəyyən Mal və/və ya xidmətlərdən istifadə etməyən (istifadə etməyən) şəxslərə qarşı mənfi münasibətin formalaşdırılması və ya belə şəxslərin pislənməsi.

4.3.7.6. qeyri-qanuni, üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan məzmunun yüklənməsi; irqi, milli, cinsi, dini, sosial zəmində zorakılığı, qəddarlığı, nifrət və (və ya) ayrı-seçkiliyi təbliğ edir; yalan məlumatlar və (və ya) konkret şəxslərə, təşkilatlara, hakimiyyət orqanlarına təhqirlər ehtiva edir.

4.3.7.7. qanunsuz hərəkətlərə sövq etmə, habelə hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan məhdudiyyətlərin və qadağaların pozulmasına yönəlmiş şəxslərə kömək göstərmə.

4.3.8. Təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünə əmin olun

4.3.9. Şəxsi məlumatların üçüncü şəxslərin girişindən təhlükəsizliyini təmin edin.

4.4. İstifadəçiyə qadağandır:

4.4.1. Saytın məzmununa daxil olmaq, əldə etmək, kopyalamaq və ya monitorinq etmək üçün istənilən cihaz, proqram, prosedur, alqoritm və metodlar, avtomatik cihazlar və ya ekvivalent əl prosesləri istifadə edin.

4.4.2. Saytın düzgün işləməsini pozmaq.

4.4.3. Hər hansı bir şəkildə bu Saytın xidmətləri tərəfindən xüsusi olaraq təmin edilməyən hər hansı bir məlumat, sənəd və ya materialı əldə etmək və ya əldə etməyə cəhd etmək üçün Saytın naviqasiya strukturundan yan keçin.

4.4.4. Saytın funksiyalarına, bu Saytla əlaqəli hər hansı digər sistemlərə və ya şəbəkələrə, habelə Saytda təklif olunan hər hansı xidmətlərə icazəsiz giriş.

4.4.4. Saytda və ya Saytla əlaqəli hər hansı şəbəkədə təhlükəsizlik və ya autentifikasiya sistemini pozmaq.

4.4.5. Əks axtarış aparın, Saytın hər hansı digər İstifadəçisi haqqında hər hansı məlumatı izləyin və ya izləməyə cəhd edin.

4.4.6. Saytdan və onun Məzmunundan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilmiş istənilən məqsədlər üçün istifadə etmək, o cümlədən Saytın və ya digər şəxslərin hüquqlarını pozan hər hansı qanunsuz fəaliyyətə və ya digər fəaliyyətə sövq etmək.

5. SAYTIN İSTİFADƏSİ

5.1. Sayt və Sayta daxil olan Məzmun Sayt Administrasiyasına məxsusdur və idarə olunur.

5.2. Saytın məzmunu müəllif hüququ, ticarət nişanı qanunvericiliyi, habelə əqli mülkiyyət və haqsız rəqabət qanunvericiliyi ilə bağlı digər hüquqlarla qorunur.

5.3. Bu Müqavilə Malların alınması və/və ya Saytda göstərilən xidmətlərin göstərilməsi üçün bütün əlavə şərtlərə şamil edilir.

5.4. Saytda yerləşdirilən məlumat bu Müqaviləyə dəyişiklik kimi təfsir edilməməlidir.

5.5. Sayt Administrasiyası İstifadəçini xəbərdar etmədən Saytda təklif olunan Malların və Xidmətlərin siyahısına və (və ya) onların qiymətlərinə istənilən vaxt dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

5.6. 5.7-ci bənddə göstərilən sənəd. bu Müqavilənin müvafiq hissəsini tənzimləyir və İstifadəçinin Saytdan istifadəsinə şamil edilir.

5.7. Məxfilik Siyasəti: https://az.aptechka4kids.com/policy/

5.8. Bu Müqavilənin 5.7-ci bəndində sadalanan sənədlərdən hər hansı biri yenilənə bilər. Dəyişikliklər Saytda dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

6. MƏSULİYYƏT

6.1. Bu Müqavilənin hər hansı müddəasının qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla pozulması, habelə digər İstifadəçinin kommunikasiyalarına icazəsiz daxil olması nəticəsində İstifadəçinin çəkə biləcəyi hər hansı itkilər Sayt Administrasiyası tərəfindən ödənilmir.

6.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:

6.2.1. Fors-major hallar səbəbindən əməliyyatın aparılması prosesində gecikmələr və ya uğursuzluqlar, habelə telekommunikasiya, kompüter, elektrik və digər əlaqəli sistemlərdə hər hansı nasazlıq halları.

6.2.2. Köçürmə sistemlərinin, bankların, ödəniş sistemlərinin və onların işi ilə bağlı gecikmələrə görə hərəkətləri.

6.2.3. İstifadəçinin istifadəsi üçün lazımi texniki vasitələrə malik olmadıqda və həmçinin istifadəçiləri belə vasitələrlə təmin etmək öhdəliyi daşımadıqda Saytın düzgün işləməsi.

7. İSTİFADƏ MÜQAVİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİNİN POZUNDULMASI

7.1. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunverilər.

iciliyi belə açıqlamanı tələb edirsə və ya buna icazə verirsə, sayt rəhbərliyi İstifadəçi haqqında məlumatı açıqlamaq hüququna malikdir.

7.2. İstifadəçi bu Müqaviləni və ya digər sənədlərdə olan Saytdan istifadə şərtlərini pozduqda, Saytın Administrasiyası İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Sayta girişi dayandırmaq və (və ya) bloklamaq hüququna malikdir. Saytın dayandırılması və ya texniki nasazlıq və ya problem səbəbindən.

7.3. İstifadəçi bu Müqavilənin hər hansı müddəasını və ya Saytdan istifadə şərtlərini ehtiva edən digər sənədi pozduqda Sayta girişin dayandırılmasına görə Sayt Administrasiyası İstifadəçi və ya üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət daşımır.

8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1. Bu Müqavilənin Tərəfləri arasında hər hansı fikir ayrılığı və ya mübahisə yarandıqda, məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl ilkin şərt iddianın təqdim edilməsidir (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif).

8.2. İddianı alan şəxs onu aldığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində iddiaya baxılmasının nəticələri barədə iddiaçıya yazılı məlumat verir.

8.3. Mübahisəni könüllülük əsasında həll etmək mümkün olmadıqda, Tərəflərdən hər hansı birinin Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə onlara verilmiş hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır.

8.4. Saytın istifadə şərtləri ilə bağlı hər hansı iddia, qanunla müəyyən edilmiş qaydada qorunan Sayt materiallarının müəllif hüquqlarının qorunması istisna olmaqla, iddia üçün əsaslar yarandıqdan sonra 5 gün ərzində verilməlidir. Bu bəndin şərtləri pozulduqda, hər hansı iddia məhkəmə tərəfindən baxılmadan buraxılır.

9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

9.1. Sayt rəhbərliyi İstifadəçidən bu İstifadəçi Müqaviləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı əks təklifləri qəbul etmir.

9.2. Saytda yerləşdirilən istifadəçi rəyləri məxfi məlumat deyil və Sayt Administrasiyası tərəfindən məhdudiyyətsiz istifadə edilə b